Gasfilters, het toegangsgebied

De gasfilters zijn niet alleen ingedeeld naar capaciteit, maar ook naar het soort gas / damp waartegen ze beschermen. Ieder filter is voorzien van een letter of lettercombinatie die aangeeft tegen welke soort stoffen het beschermend is. De codering is ook met kleur aangegeven zodat het filter type eenvoudig te herkennen is.

toegangsgebied-gasfilters

LET OP: Laagkokende waterstoffen zijn zeer vluchtige stoffen met een kookpunt lager dan 65 oC die over het algemeen niet makkelijk door reuk waargenomen kunnen worden. AX-filters bieden bescherming tegen laagkokende waterstoffen. De inzettijd van deze filters is zeer beperkt en sterk afhankelijk van de concentratie van de betreffende stof en de groep waartoe deze behoort.

Deze filters moeten na opening, ongeacht het gebruik of blootstelling, na maximaal 8 uur worden gedisponeerd en door nieuwe vervangen worden.

gasfilters-adembescherming

* De doorslagtijden worden niet enkel bepaald door de concentratie, maar ook door de eigenschappen van het gas. Veel filters voldoen ruimschoots aan deze norm. Echter is er in de praktijk een groot aantal factoren die de doorslagtijd kan beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn: ademsnelheid, relatieve vochtigheid, omgevingstempratuur, fysische eigenschappen van de verontreiniging en filter afmeting.

Filter Honeywell

Filter ten behoeve van de filterstraat.

honeywell-filter-ademlucht

Combinatie mogelijkheden en alternatieven