ToxiRAE gasmeter

De ToxiRAE wordt als persoonlijk detectietoestel gebruikt op de werkplek, voor een permanente monitoring van de omgevingslucht. De opgegeven waardes als STEL en TWA worden ingesteld, op het grote overzichtelijke display is alle noodzakelijke informatie af te lezen.

gasmeter-adembescherming

Combinatie mogelijkheden en alternatieven